Privaatsustingimused

Käesolevad privaatsustingimused kehtivad kõikidele Poppers.ee (edaspidi Poppers) lehe kasutajatele, niisamuti toodete tellijatele.

Üldpõhimõtted

Teeme enda poolt kõik, et kaitsta oma klientide privaatsust.
Kasutades meie veebilehti nõustute meie andmete töötlemise reeglite ja tingimustega.
Kinnitame, et meiepoolne isikuandmete (edaspidi ka andmed) töötlemine vastab Eesti ja Euroopa Liidu vastavatele õigusaktidele.

Andmete kogumine

Kogume isikuandmeid eelkõige, kui see on vajalik klientide identifitseerimiseks ja nendega kontakteerumiseks seoses toodete või teenuste pakkumise või lepingu täitmisega, kuid ka seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kogume andmeid:

  • kliendi poolt kontaktvormi täitmisel;
  • veebipoe kasutamisel;
  • kasutades küpsiseid meie veebilehtede külastamisel;

Isikuandmed on kasutaja kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed. Isikuandmete allikas näitab seda, milliste kanalite või kelle kaudu isikuandmed meieni jõuavad.

Tellimuse vormistamisel jagunevad Tellija poolt esitamisele kuuluvad andmed kohustuslikeks ning vabatahtlikult edastatavateks andmeteks.

Kohustuslikult tuleb Tellijal edastada järgmisi andmeid:

(a) Ees- ja perekonnanimi – vajalik tellimuse andmiseks

(b) Elukoha/ asukoha aadress/ riik – on vajalik tellimuse täitmiseks toodete tellimisel, sest vastasel juhul ei ole võimalik tellitud tooteid kohale toimetada. Juhul kui Tellija tellib toote kolmandale isikule, siis ei ole elukohaandmeid vaja esitada, vaid Tellimusse tuleb märkida asukoha aadress, kuhu on vaja toode kohale toimetada;

(c) E-posti aadress – vajalik tellimuse täitmiseks ja täitmise tagamiseks ning arvete esitamiseks;

(d) Kontaktelefoni number – vajalik tellimuse täitmiseks ning täitmise tagamiseks mh. teenuste kättesaadavuses tõrgete esinemisel teadete edastamiseks.

Vabatahtlikult esitatavateks andmeteks on kliendi kontaktandmed juhul, kui ta on andnud nõusoleku nende kasutamiseks kontaktvormi täitmisel.

Küpsised

Mis on küpsised?

Meie veebileht kasutab küpsiseid (inglise keeles “cookie”). Küpsis on väike tekstikujuline andmeplokk Teie veebilehitsejas, mille veebileht saadab Teie arvutis olevasse küpsiste faili. Küpsised võimaldavad meie veebilehel pakkuda Teile paremat kasutajakogemust ning kujundada ja arendada oma veebilehte nii, et meie teenus oleks võimalikult kvaliteetne.

Kui jätkate meie veebilehe kasutamist, siis nõustute ühtlasti küpsiste kasutamisega.

Kui Te ei soovi, et küpsiseid salvestatakse Teie arvutisse, siis võite need blokeerida oma veebilehitseja sätetes. Nii ei salvestata ei meie ega ühegi teise veebilehe küpsiseid, kuid selle tulemusena ei pruugi kõik veebilehe funktsioonid korralikult toimida.

Meie veebilehel kasutatavad küpsised

Väga vajalikud küpsised
Neil küpsistel on oluline roll meie saidi töös. Näiteks kuuluvad siia küpsised, mille abil saate liikuda õigetele lehtedele, kui teeme veebisaidi töös uuendusi.

Talitlusküpsised
Need küpsised koguvad teavet, kuidas külastajad kodulehte kasutavad. Nii saame teada, kui on ilmnenud mõni viga. Me ei kogu otsest kasutajat tuvastavat teavet, vaid anonüümseid andmeid. Kasutame seda teavet ainult veebisaidi töö täiustamiseks.